Het voordeel van de genderwolk is dat je vragen kunt stellen aan mensen in de wolk. Bijvoorbeeld: wat is je genderidentiteit? Sommige mensen zullen je vertellen dat ze man zijn. Wanneer je de volgende vraag stelt, bijvoorbeeld "heb je hormonen nodig?" dan zullen sommige mensen in de wolk hormonen nodig hebben, anderen niet. Per definitie (!) zijn er vier groepen wanneer je twee vragen stelt. Onze ervaring is dat er altijd meer dan vier antwoorden mogelijk zijn als je iets vraagt aan een groep transgenders. In dit geval zouden transgenders ook kunnen antwoorden dat ze het (nog) niet weten of dat het antwoord niet relevant is voor hun gender ontwikkelpad.

Andere voorbeelden: sommige mensen in de wolk zullen het binair mannelijke/vrouwelijke heerlijk vinden. Anderen zullen het verschrikkelijk vinden. Sommige mensen hebben zowel hormonen als operatie(s) nodig, anderen hebben alleen hormonen, alleen operaties of geen van beide nodig. Voor sommige transgenders is het een goede zaak om een Real Life Experience (RLE) uit te voeren voordat aan hormonen begonnen wordt, voor andere mensen is dit schadelijk...

Sommige mensen reageren niet goed op sommige type hormonen, terwijl andere mensen geen enkel probleem hebben. Er zijn (helaas) nog steeds endocrinologen die denken dat wanneer mensen slecht reageren op androcur (= anti-testosteron medicijn) dit per definitie duidt op psychische problemen. In sommige gevallen klopt dat, in andere gevallen is er alleen een slechte reactie op één type anti-testosteron medicijn en is het nodig een ander type te proberen...

Wees je ervan bewust dat de transgenderwolk uit vrijwel alle mensen bestaat, niet alleen uit transgenders...