Andere voorbeelden:

* Mensen met een intersekse conditie (bijvoorbeeld: lichaam tussen man en vrouw, genderidentiteit binair vrouw)?

* Vrouwen die borstverwijdering nodig hebben en toch als vrouw willen blijven leven?

* Hoe kun je diagnose bij iemand met een vloeibaar gender uitvoeren zonder iemand te lang te laten wachten?

 

Zie ook: Yogyakarta principles, principle 17e: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (Engelstalig): "Zorg ervoor dat alle mensen geinformeerd en empowered worden zodat ze hun eigen beslissingen over medische behandeling en zorg kunnen nemen op basis van algemeen informed consent, zonder discriminatie op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit"